כל מוצרי החלב - חלב ישראל מהדרין.
מאפים ועוגות שמכלים שוקולד או ממרח נוטלה - מכילים אבקת חלב נוכרי.
למגשי אירוח גורמה לארוע לחצו כאן
למארז מהלב למגוייסים ולתושבים שזקוקים לחצו כאן
תפריט
09-7670133
רחוב התע"ש 20 כפר סבא
כשר חלבי
להזמנות חייגו: 09-767-0133
כתובתינו: רחוב התע"ש 20 כפר סבא

 

 

הצהרת פרטיות

א. כללי

א.1.חברת גלי׳ס דברים שאבא שלי אופה בע"מ ח.פ 514243294 (להלן "מפעילת האתר" ו/או  "החברה") מחויבת ופועלת לשם הגנה ושמירה על פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט המצוי בשליטתה שכתובתו: www.Galisbakery.co.il (להלן: "האתר").

א.2.מסמך מדיניות פרטיות זה, מסביר ומבהיר את נהלי השימוש ואיסוף הנתונים באתר.

א.3.לכן, טרם גלישה ו/או כל שימוש באתר, הינך מתבקש לקרוא בעיון הוראות תנאי השימוש באתר וכן את הצהרת הפרטיות, המהווים בסיס משפטי מחייב לכל הפעולות  ו/או השירותים המבוצעים באמצעות אתר זה.

א.4.מובהר, כי כל שימוש באתר ובכלל זאת גם גלישה באתר, מהווה הסכמה להצהרת הפרטיות ותנאיה המפורטים להלן.

א.5.לכן, אם אינך מסכים להוראות מסמך זה ו/או יש לך השגה כל שהיא לגבי מי מהן, עליך להימנע מכל שימוש שהוא באתר.

א.6.ויודגש: באמצעות גישה לאתר ו/או ביצוע כל פעולה באתר, אתה מביע את הסכמתך לאמור במסמך זה ובכלל זאת לנהלי איסוף המידע והשימוש בו המתוארים להלן.

א.7.החברה שומרת על זכותה לשנות מעת לעת, את הצהרת הפרטיות. במקרה כזה, השינוי יהא תקף החל מרגע פרסומו באתר. 

ב. איסוף המידע 

ב.1.במסגרת ביצוע פעולות שונות באתר, הינך כמשתמש באתר עשוי להידרש למתן נתונים ומידע אישי שלך, המאפשרים בין היתר, זיהוי אישי שלך ו/או המאפשרים ליצור עמך קשר כדי לספק שירות או לבצע עסקה שבקשת. ביצוע פעולות שונות באתר אף מחייבות מסירת מידע מצד המשתמש אשר נאסף. בין היתר, המידע שהינך עשוי להידרש לו הינו שם מלא, מספר טלפון, כתובת, כתובת אימייל, ופרטי אמצעי תשלום כגון מספר כרטיס האשראי שלך ועוד.

ב.2.מובהר, כי מקום אשר נדרשת לספק נתונים – חלה עלייך החובה לרשום אך ורק פרטים אמיתיים, שלמים ומדויקים. מסירת פרטים שאינם נכונים מהווה הפרה של תנאי השימוש באתר ומסמך זה.

ב.3.כל התכתבות ו/או קשר שנוצר בין המשתמש לחברה עשויים גם הם להיאסף.

ב.4.כמו כן, יתכן ונאסף מידע אודות הביקור שלך באתר ו/או פעולות שאתה מבצע באתר (לרבות רכישות מוצרים וכדומה). מידע זה נועד לעזור לחברה לשפר את השירות באתר לנתח את המגמות בו ולנהל אותו בצורה טובה יותר. המידע שעשוי להיאסף עשוי לכלול נתונים לגבי משך השימוש באתר, צפיות וכניסות לעמודים ואתרים ברשת, פרסומות שנצפו, כתובת ה-IP, כתובת הדומיין ממנו התאפשרה הגישה לאתר, המיקום הגיאוגרפי של מערכת המחשב בה אתה משתמש, תדירות והיקף השימוש שלך באתר וכדומה. בנוסף, איסוף המידע עשוי לכלול גם איסוף נתונים המבוססים על מיקום המשתמש (לרבות נתונים המתקבלים ממכשירים ניידים).

ב.5.איסוף המידע יכול שיתבצע גם באופן אוטומטי בעזרת השימוש בקבצי תיעוד ואמצעים אחרים כגון :"עוגיות"Cookies , פייסבוק פיקסל, גוגל אדוורס, גוגל אנליטק  וכדומה.

ב.6.יתכן וחלק מהמידע שנאסף יהיה בחלקו מזוהה עם המשתמש באתר באופן אישי.

ב.7.מובהר, כי במסגרת השימוש באתר עשוי להיאסף מידע גם ע"י ידי צדדים שלישיים המפרסמים ו/או יפרסמו בעתיד באתר לרבות באמצאות אמצעי האיסוף שפורטו לעיל.

ג. איסוף מידע ע"י גופים המפרסמים באתר

ג.1.כאמור במסגרת השימוש באתר עשוי להיאסף מידע גם ע"י ידי צדדים שלישיים המפרסמים באתר.

ג.2.המידע שעשוי להיאסף על ידי אותם צדדים שלישיים עשוי לכלול נתונים לגבי משך השימוש באתר, צפיות בעמודים ברשת, פרסומות שנצפו, כתובת ה-IP, כתובת הדומיין ממנו התאפשרה הגישה לאתר, המיקום הגיאוגרפי של מערכת המחשב בה אתה משתמש, תדירות והיקף השימוש שלך באתר וכדומה. בנוסף, איסוף המידע עשוי לכלול גם איסוף נתונים המבוססים על מיקום המשתמש (לרבות נתונים המתקבלים ממכשירים ניידים).

ג.3.איסוף המידע יכול שיתבצע גם באופן אוטומטי בעזרת השימוש בקבצי תיעוד ואמצעים אחרים כגון :"עוגיות"Cookies , פייסבוק פיקסל, גוגל אדוורס, גוגל אנליטק  וכדומה.

ג.4.יתכן וחלק מהמידע שנאסף יהיה בחלקו מזוהה עם המשתמש באתר באופן אישי.

ד. השימוש במידע האישי ע"י החברה

המידע האישי הנאסף באתר משמש את החברה למטרות הבאות:

ד.1.הפעלת האתר ולמתן שירותים וביצוע העסקות שבקשת;

ד.2.לשפר את האתר והשירותים הניתנים בו ולהפוך את השימוש בו לנוח יותר לך, המשתמש. בנוסף, החברה עושה שימוש במידע האישי כי לטייב את השירות עבורך המשתמש והתאמת השירות לצרכיך והעדפותיך.

ד.3.בין היתר, החברה עשויה להשתמש במידע האישי לצורך ניתוח מידע סטטיסטי במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו.

ד.4.מובהר כי במקרה בו נדרשת העברת המידע לידי צדדים שלישיים לצורך  כך  - הנתונים שיועברו יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אליך אישית או יזהו אותך.

ד.5.לספק לך תמיכה בכל הנוגע לשימוש באתר;

ד.6.לאכוף את תנאי השימוש של האתר;

ד.7.לשלוח לך עדכונים והודעות, על מנת לספק לך מידע הקשור לשירות או לאתר.

ד.8. לצורך התאמה ואפיון של תכנים ו/או הודעות אליהם אתה עשוי להיחשף במסגרת השימוש באתר ו/או באתרים ואפליקציות אחרות כגון פייסבוק וכדומה.

ד.9.החברה נעזרת ו/או עשויה להיעזר בצדדים שלישיים לצורך הפעלת האתר וקיום הפעילות שבו. לכן, המידע האישי שלך עשוי להגיע גם לאותם צדדים שלישיים המספקים שירותים לחברה בקשר להפעלת האתר. מובהר כי אותם צדדים שלישים נדרשים לשמור על סודיות המידע ונאסר עליהם להשתמש במידע לכל מטרה אחרת. 

ד.10.מובהר, כי מידע אישי עשוי להיחשף אם הדבר נדרש מאתנו על פי חוק או על מנת להיענות להליך משפטי נגדנו או נגד האתר או על מנת להגן על הזכויות והקניין שלנו או על מנת להגן על הביטחון האישי של העובדים והנציגים שלנו,  על משתמשי האתר או על הציבור הרחב.

ה. העברת מידע שנאסף ע"י החברה לידי צדדים שלישיים המפרסמים באתר

מובהר, כי החברה אינה מעבירה את המידע הנאסף אצלה והמזוהה עימך אישית לגופי צד שלישי למטרות השיווק שלהם, אולם יתכן ומידע שנאסף ע"י הצדדים השלישיים המפרסמים באתר ישמש גם למטרות אלו.

ו. שמירת המידע במאגרי מידע של החברה

ו.1.מובהר לך בזאת, כי כל הפרטים שהינך מוסר לחברה במסגרת השימוש באתר ו/או הנובעים מפעילותך באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודותיך במהלך הגלישה, עשויים להישמר במאגר מידע על שם החברה, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, וזאת לצורך מתן שירות מיטבי בעתיד.

ו.2. הינך רשאי לפנות לחברה באמצעות פרטי הקשר המפורטים להלן ולבקש לערוך, לשנות ו/או למחוק את המידע האישי שלך המצוי במאגרי המידע של החברה בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות.

ז.רשימת תפוצה וקבלת הודעות מהחברה

ז.1.במסגרת ביצוע פעולות שונות באתר וכן במהלך ביצוע עסקה לרכישה של מוצר באתר, הינך עשוי לקבל הצעה בדבר הצטרפות לרשימת תפוצה של החברה לצורכי קבלת הודעות שונות (ובכלל זאת בדוא"ל, SMS ו/או דרך אחרת) לרבות הודעות בעלות תוכן פרסומי ושיווקי ו/או דבר פרסומת (כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב- 1982) מטעם החברה ו/או צדדי ג' וזאת לאחד ו/או יותר מפרטי הקשר שמסרת לחברה.

ז.2.ידוע לך כי משלוח ההודעות ע"י החברה, עשוי להימשך גם לאחר שהפסקת לקבל שירותים מהחברה ו/או להשתמש באתר.

ז.3. הינך רשאי בכל עת לפנות לחברה באמצעות פרטי הקשר המפורטים להלן בבקשה להסרתך מרשימת התפוצה.

ח. שמירת פרטיות ע"י המשתמש

ח.1.החברה עושה מאמצים לשמירה על פרטיותך. יחד עם זאת, עליך לדעת כי חלק גדול מהאמצעים לשמירה על פרטיותך מצויים בידיך. כך חלק מהמאמצים לשמירה על פרטיות קשור להתנהלותך ואופן השימוש שאתה עושה במחשבים ובמכשירים ניידים אחרים (ובכלל זאת שמירת המידע) ובפרט ברשת האינטרנט.

ח.2.הקפדה על שימוש מוקפד וזהיר עם המידע האישי במסגרת השימוש במחשבים ומכשירים ניידים עשוי לצמצם את הסיכון לפגיעה בפרטיותך. בנוסף, קיימים כיום אמצעים טכנולוגים רבים המסייעים לשמירה על פרטיות ובכלל זאת תוכנות ייעודיות לדבר.

ח.3.מובהר כי החברה אינה אחראית לכל חשיפה של מידע אישי של המשתמשים אשר אינה כתוצאה ישירה מפעולותיה של החברה ו/או כזו אשר יכלה להתקיים עקב מעשה ו/או מחדל של המשתמש באתר.

ט. יצירת קשר

בכל שאלה, בקשה ו/או תלונה בעניין מדיניות זו הינך מוזמן לפנות אלינו על ידי שליחת הודעה לכתובת הדוא"ל שלנו : galisbakery.events@gmail.com .

רכיבים אלרגניים: מוצרינו עשויים להכיל עקבות של חומרים אלרגניים הנמצאים בפס הייצור
החברים של גלי’ס
רוצים להתעדכן במבצעים? מלאו פרטיכם ולחצו שליחה
כתובתנו:
רחוב התע"ש 20 כפר סבא,
בית הפעמון
0

עגלת הקניות שלי

תמונה מוצר כמות מחיר מחיקה
סה"כ לתשלום: